สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,535
Page Views 2,098,970
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในวัด/โรงเรียนและศูนย์เด็กฯ ก่อนเปิดเทอม

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในวัด/โรงเรียนและศูนย์เด็กฯ ก่อนเปิดเทอม


 

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในวัด  / โรงเรียนและศูนย์เด็กฯ     ก่อนเปิดเทอม


          เมื่อวันที่  8  -10   พฤษภาคม   2555   งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลล้อมแรด ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ในวัด  / โรงเรียนและศูนย์เด็กฯ ก่อนเปิดเทอมเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด

ออกก่อนฤดูการระบาด เนื่องจากช่วงนี้ย่างเข้าสู่ฤดูฝน  ซึ่งเป็นฤดูของการระบาดของ

โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค  

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view