สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,041
Page Views 2,098,417
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลล้อมแรดออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล

เทศบาลตำบลล้อมแรดออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล

เทศบาลตำบลล้อมแรดออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล

เทศบาลตำบลล้อมแรด จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว และ สัตว์พาหะเลี้ยงลูกด้วยนมที่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า อาทิ ลิง ชะนี กระรอก เสือ ฯลฯ และสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า โดยสัตว์เลี้ยงพาหะนำโรคทุกตัวต้องได้รับการฉีดป้องกันโรค ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.ควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2542 ที่บังคับให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง สุนัข และแมว ต้องนำสัตว์เลี้ยงรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว ผู้ใดฝ่าฝืนไม่นำสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท หรือขัดขวางการทำงานของ จนท.โดยเฉพาะสุนัข และแมวในที่สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดย นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า ปีนี้เทศบาลได้มีการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลให้ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกตัว โดยจำนวนประชากรของสุนัข และแมว ในเขตเทศบาล ที่สำรวจไว้ในปี 255๕ จำนวน 2,400 ตัว มีอัตราการเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 20 เมื่อเทียบจากปี 2554 ปีก่อน สำรวจได้ 2,000 ตัว ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของ และร้อยละ 3 เป็นสุนัข และแมวที่อาศัยอยู่ตามที่สาธารณะ วัด และสำนักสงฆ์ ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของมาก่อน แต่เมื่อเทศบาลได้มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าวอย่างจริงจัง ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จึงได้หันมาร่วมมือกับเทศบาลในการช่วยกันจับสุนัข และแมวนิรนาม มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข เพื่อให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครองความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่ประชาชนในพื้นที่ โดยสัตว์เลี้ยงที่ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้วจะมีบัตรประจำตัวและป้ายคล้องคอให้ไว้เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งวัคซีนชนิดนี้จะใช้ป้องกันโรคปีเดียว และเมื่อครบรอบปีในการฉีดวัคซีนก็จะได้รับการฉีดวัคซีนใหมีในปีถัดไป โดยการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งนี้เป็นการบริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าวไว้แล้ว

กรณีที่เจ้าของปล่อยสุนัข และแมว เดินเพ่นพ่านตามที่สาธารณะ โดยขาดการดูแลเอาใจใส่ แล้วไปก่อความเดือดร้อน รำคาญทำความเสียหายแก่ผู้อื่น ถือมีโทษผิดตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบจากการกระทำที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้ในที่สาธารณะ โดยไม่มีเหตุจำเป็น  

 ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้า หรือเรียกว่าโรคกลัวน้ำ ภาษาพื้นเมืองภาคเหนือมักเรียกว่า โรคหมาว้อ เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอง ค้างคาว ฯลฯ เมื่อ

เป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย และถ้าเป็นแล้วมักจะเสียชีวิตทุกราย ในปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่จะรักษาโรคนี้ได้ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงทุกตัว ส่วนผู้ที่ถูกสุนัขและแมวกัด หรือข่วน เบื้องต้นให้รีบล้างแผลด้วยสบู่หลายๆ ครั้ง ใส่แอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และที่สำคัญให้กักสัตว์ไว้ดูอาการอย่างน้อย 10 วัน หากพบว่ามีอาการป่วยตายให้รีบแจ้ง จนท.ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที ซึ่ง จนท.จะตัดหัวส่งตรวจหาโรคยืนยันหาสาเหตุการตายของโรคที่แท้จริงต่อไป

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าวประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล)
เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.054-291520
www.lomrad.com

อรุณธวัฒน์ ภาพ/ข่าว
ณัฐสิทธิ์ เผยแพร่
------------------------------------

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view