สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,966,011
Page Views 2,082,045
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลล้อมแรด รณรงค์ทิ้งขยะมูลฝอย ให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่

เทศบาลตำบลล้อมแรด รณรงค์ทิ้งขยะมูลฝอย ให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่

เทศบาลตำบลล้อมแรด รณรงค์ทิ้งขยะมูลฝอย ให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่


          ตามที่เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้ดำเนินการจัดซื้อถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด ตามโครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2555เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถังขยะอย่างเพียงพอ เพื่อสร้างวินัยชุมชนได้ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง บ้านเมืองใสสะอาด การบริการจัดเก็บสะดวกสบายขึ้น

          นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวถึงนโยบายการให้บริการด้านการรักษาความสะอาด เป็นนโยบายหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อีกทั้งเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยตรง ในการให้การบริการประชาชนด้านการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 

          ภายหลังอุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปี2554 ได้ทำความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภคหลายสิ่งหลายอย่างถูกภัยธรรมชาติทำลาย ไม่เว้นแม้แต่ถังขยะที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ หลังถูกคลื่นกระแสน้ำพัดจนภาชนะแตก อยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้ ประกอบกับถังขยะซึ่งมีจำนวนจำกัด และไม่เพียงพอต่อการบริการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว ทำให้เทศบาลต้องผลัดดันโครงการถังขยะขึ้นมาเพื่อทดแทนถังขยะที่เสียหายจากปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ

          โดยถังขยะที่จัดซื้อแบ่งออกเป็น2 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน กล่าวคือ ถังขยะสีเขียวสำหรับทิ้งขยะเปียกจำพวกเศษอาหาร เศษผัก ใบไม้ เปลือกผลไม้ ฯลฯ โดยจะต้องนำใส่ถุงมัดให้แน่นทุกครั้งก่อนทิ้งลงในถังขยะ ส่วนถังขยะสีเหลืองสำหรับทิ้งขยะแห้ง หรือขยะทั่วไป อาทิ เศษกระดาษ พลาสติก เศษผ้า ฯลฯ ซึ่งล่าสุดเทศบาลได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำไปติดตั้งตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาล สำหรับรองรับปริมาณขยะครัวเรือน ร้านค้าตลาด วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ และชุมชน ขณะเดียวกันขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ อาทิ กระป๋องพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ กระป๋องอลูมิเนียม ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปผลิตซ้ำหรือทำใหม่ได้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตทางด้านวัตถุดิบ และลดปัญหาโลกร้อน อาจจะคัดแยกได้เองที่บ้าน หรือที่ทำงาน เก็บสะสมไว้ขายร้านรับซื้อของเก่า จะช่วยสร้างรายได้มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น

          นอกจากนี้ ยังมีขยะอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งได้แก่ ขยะมีพิษอันตราย จำพวก ภาชนะบรรจุภัณฑ์สารเคมียาฆ่าแมลง หรือวัตถุอันตราย หรือมีฤทธิ์กัดกร่อน อาทิ หม้อแบตเตอรี่ ถ่านไฟฉายใช้แล้ว ยาฆ่าแมลง หลอดไฟใช้แล้ว เศษกระจก ฯลฯ หากจะต้องนำไปทิ้งจะต้องใส่ถุงสีแดงแล้วมัดให้แน่น แล้ววางไว้ข้างถัง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บไปทำลายทิ้งตามหลักสุขาภิบาลต่อไป ส่วนเศษกิ่งไม้ ท่อนไม้ และเศษวัสดุก่อสร้าง หรือซากปลักหักพังต่างๆ หากจะนำไปทิ้งจะต้องแจ้งให้ผู้นำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทราบ เพื่อจัดหาสถานที่ในหมู่บ้านรองรับ เนื่องจากขีดความสามารถในการจัดเก็บของเทศบาลมีขนาดพื้นที่ดำเนินการค่อนข้างจำกัด จึงไม่สามารถจัดเก็บขยะดังกล่าวได้

          อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบลล้อมแรดขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลล้อมแรด ทิ้งขยะให้ถูกสุขลักษณะ ตามถังแยกประเภท เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริการจัดเก็บ สิ่งสำคัญที่สุดต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเมื่อทิ้งขยะลงในถังเรียบร้อยแล้ว และไม่ควรแยกถังขยะ หรือเคลื่อนย้ายถังขยะออกไปตั้งตามที่ หรือทางต่างๆ นอกจากจะทำให้การลำเลียงถังขยะของเทศบาลมีความล่าช้าแล้ว ยังทำความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนในการทิ้งขยะแยกประเภทดังกล่าวอีกด้วย

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าวประชาสัมพันธ์  (งานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล) เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.054-291520 www.lomrad.com

อรุณธวัฒน์ ภาพ/ข่าว ณัฐสิทธิ์ เผยแพร่ ------------------------------------

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view