สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,878
Page Views 2,098,254
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ล้อมแรดเสนอ 15 โครงการ ขอกรมเจ้าท่า กว่า 350 ล้าน แก้ไขน้ำท่วมระยะยาว

ล้อมแรดเสนอ 15 โครงการ ขอกรมเจ้าท่า กว่า 350 ล้าน แก้ไขน้ำท่วมระยะยาว

ล้อมแรดเสนอ 15 โครงการ ขอกรมเจ้าท่า กว่า 350 ล้าน แก้ไขน้ำท่วมระยะยาว

 

พิษน้ำท่วม ทต.ล้อมแรด ประสานงบกรมเจ้าท่า 350 ล้าน แก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว ขณะที่งานขุดลอกแม่น้ำวังทำลายสันดอนขวางทางน้ำคืบหน้ากว่าร้อยละ 80

     นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตเทศบาล ว่ามหาอุทกภัยครั้งใหญ่ 2554 ทำให้ประเทศไทยได้รับความเสียหายอย่างหนักนับเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องหันมาช่วยกันหาทางป้องกัน ช่วยกันคิดที่จะเรียนรู้และอยู่คู่กับน้ำอย่างไร   ให้มีความสุข และไม่คิดว่าเป็นภัยคุกคามที่ทำความเดือดร้อนให้กับสังคม ทั้งที่น้ำก็มีความสำคัญ และอยู่คู่กับวิถีชีวิตของเรามาอย่างยาวนาน ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ต้องกำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาภัยธรรมชาติภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างบ้านสร้างเมือง ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ของท้องถิ่นเอง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ โดยสามารถปรังปรุง แก้ไข หรือยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

     ความเสียหายจากหายภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ เทศบาลตำบลล้อมแรด กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหาร เพื่อคิดหามาตรการ หรือวิธีการทุกอย่างในการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างรอบด้าน ควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่ทั้งทางระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ และการเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชน ให้มีขวัญกำลังใจดำเนินชีวิตต่อไป ขณะนี้ได้เสนอโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว จำนวน 15 โครงการ ให้กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี หรือกรมเจ้าท่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 350 ล้านบาท ผ่านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลล้อมแรด ประกอบด้วยโครงการขุดลอกลำน้ำ สร้างพนังกันตลิ่งพัง ฯลฯ 

     โดยศูนย์พัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 7 เชียงใหม่ ก็ได้เข้ามาดำเนินการตามโครงการขุดลอก และสร้างพนังคันดินแม่น้ำวัง ตั้งแต่พื้นที่บ้านอุมลอง บ้านเวียง สบคือ ซึ่งคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 80 และจะขยายพื้นที่ดำเนินการไปหมู่บ้านดอนไชย และบ้านหนองเตา ตามลำดับ เพื่อลอกลำน้ำวัง ปรับพื้นที่ท้องน้ำให้ลึก โดยทลายสันดอน เกาะแก่ง ที่ดินงอกเงยต่างๆ รวมถึงต้นไม้ วัชพืชต่างๆ เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น เป็นการป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลันในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลล้อมแรด ตลอดสองฝั่งลำน้ำวัง หลังจากนั้นก็จะเข้าดำเนินโครงการต่อในพื้นที่ของล้อมแรด บ้านเหล่า และบ้านท่าเมล์ ตามลำดับ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อีกระดับหนึ่งแล้ว ยังเป็นการทำให้ภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด สวยงาม และพัฒนาต่อยอดโครงการต่างๆ ของเทศบาลในอนาคตต่อไป

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  (งานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล)

เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.054-291520

www.lomrad.com

 

อรุณธวัฒน์ ภาพ/ข่าว

ณัฐสิทธิ์ เผยแพร่

------------------------------------

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view