สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,614
Page Views 2,099,049
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรด เชิญชวนชาวตำบลล้อมแรดแข่งขันประดิษฐ์กระทงเล็ก จากวัสดุธรรมชาติ

ทต.ล้อมแรด เชิญชวนชาวตำบลล้อมแรดแข่งขันประดิษฐ์กระทงเล็ก จากวัสดุธรรมชาติ

ทต.ล้อมแรด เชิญชวนชาวตำบลล้อมแรดแข่งขันประดิษฐ์กระทงเล็ก จากวัสดุธรรมชาติ 

          นายชุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลตำบลล้อมแรด กำหนัดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ในงาน ฮักฮีต สานฮอย ลอยกระทงเมืองเถิน วันที่ 9 –10 พฤศจิกายน 2554 ที่สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง นั้น โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันหลากหลาย อาทิ แข่งขันโคมลอย ประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก ธิดานพมาศ ประกวดกระทงใหญ่ และริ้วขบวนกระทงใหญ่ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา

          ในการประชุมการจัดงานกับคณะกรรมการจากส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน และหน่วยงานสถานศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาล เทศบาลได้แจ้งกำหนดการจัดงาน ระเบียบการแข่งขัน และประกาศการรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ จากผู้สนใจ โดยเฉพาะการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กการฝีมือ ซึ่งกำหนดทำการแข่งขันในวันที่ 9 พฤศจิกายน นี้ ในเวลาตั้งแต่ 08.30 น.เป็นต้นไป บริเวณลานแสดงสวนสาธารณะเมืองเถิน ขณะนี้ยังประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันอีกเป็นจำนวนมาก

         นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยอีกว่า การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กการฝีมือ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็นทั้งหมด4 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นปฐมวัย หรือเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3-5 ปี แข่งขันร่วมกับผู้ปกครอง ทีมละไม่เกิน 4 คน ไม่จำกัดจำนวนทีม โดยรุ่นประถมศึกษารับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาล8 แห่งๆ จาก โรงเรียนบ้านอุมลอง โรงเรียนบ้านเวียง โรงเรียนอนุบาลเถินฯ โรงเรียนอักษรศิลป์ โรงเรียนหนองเตา โรงเรียนบ้านดอนไชย โรงเรียนล้อมแรดวิทยา และโรงเรียนบ้านเหล่า โดยสมัครโรงเรียนละ 1 ทีม ไม่เกิน 8 คน ส่วนรุ่นมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจจากเด็กเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา จากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาในเขตเทศบาล จำนวน5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนศรีสุนทรฯ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา โรงเรียนเถินวิทยา วิทยาลัยการอาชีพ และโรงเรียนอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี และรุ่นประชาชนทั่วไปเปิดรับสมัครไม่จำกัดจำนวน

          ทั้งนี้กำหนดให้ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย ในการประดิษฐ์กระทง อาทิ ใบตอง และดอกไม้สด โดยไม่อนุญาตให้นำโฟม หรือวัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมาประดิษฐ์โดยเด็ดขาด คณะกรรมการจะตัดสินจากวัสดุที่ใช้ ความสวยงาม ความประณีตสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยจะต้องลอยน้ำได้ ส่วนขนาดรูปร่าง และระยะเวลาในการแข่งขันประดิษฐ์กระทงเล็กจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ ขนาดกระทงรุ่นปฐมวัย จะต้องมีขนาดความกว้าง/ยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้วภายในเวลา 3 ชั่วโมง ขนาดกระทงประถมศึกษา ต้องมีขนาดความกว้าง/ยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ภายในเวลา 3 ชั่วโมง ขนาดกระทงรุ่นมัธยมศึกษาฯ และรุ่นประชาชนทั่วไป จะต้องมีขนาดความกว้าง/ยาวไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว ภายในเวลา 4 ชั่วโมง ของรางวัลแบ่งเป็น 3 รางวัล  ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละรุ่น จะได้รับเงินรางวัลสูงสุด ตั้งแต่ 500 - 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          อย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลล้อมแรด ยังเปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กดังกล่าว ผู้สนใจติดต่อขอรับระเบียบการรับสมัคร หรือยื่นใบสมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลล้อมแรด หมายเลขโทรศัพท์ 054-291520 ต่อ 19 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 4 พ.ย.นี้

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าวประชาสัมพันธ์  (งานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล)
เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.054-291520
www.lomrad.com

อรุณธวัฒน์ ภาพ/ข่าว
ณัฐสิทธิ์ เผยแพร่
------------------------------------

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view