สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,990
Page Views 2,098,366
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ล้อมแรด ดันอ่างห้วยขี้เปอะ ทำแก้มลิง แก้ไขปัญหาน้ำท่วม – ภัยแล้ง

ล้อมแรด ดันอ่างห้วยขี้เปอะ ทำแก้มลิง แก้ไขปัญหาน้ำท่วม – ภัยแล้ง

ล้อมแรด ดันอ่างห้วยขี้เปอะ ทำแก้มลิง แก้ไขปัญหาน้ำท่วม – ภัยแล้ง

         นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินโครงการแหล่งน้ำชุมชน โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน ประสานสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เสนอความต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตามโครงการแหล่งน้ำชุมชน โดยจะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กรมกำหนด เพื่อให้มีสถานที่กักเก็บน้ำ และราษฎรสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคในท้องถิ่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหาที่ดิน

         ในส่วน เทศบาลตำบลล้อมแรด จึงได้เสนอพื้นที่แหล่งชุ่มน้ำสำคัญ 3 แห่ง ในเขตเทศบาล ให้กรมพัฒนาที่ดินพิจารณาดำเนินการขุดลอก เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแก้มลิงสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าพื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เปอะ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 13 บ้านดอนทราย มีความเหมาะสมที่จะจัดทำเป็นแก้มลิงรองรับน้ำป่าได้มากกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะลักษณะภูมิประเทศล้อมรอบเป็นภูเขาสูง สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้สีเขียว สามารถรองรับปริมาณน้ำป่ามาจากพื้นที่ดอยสองพี่น้อง ซึ่งเป็นเขตสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าชุมชนพื้นที่ 142 ไร่ จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด และปัญหาภัยแล้งได้

          นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยอีกว่า ได้ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านดอนทรายบางส่วน รวมทั้งสมาชิกสภา และกองช่างเทศบาล หลังจากหมู่บ้านได้เสนอให้อ่างห้วยขี้เปอะรับการพิจารณาของกรมพัฒนาที่ดินสำหรับพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำแก้มลิงของตำบล ซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสร้าง ตามงบประมาณของรัฐบาล ในปี พ.ศ.2542 สำหรับเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ และได้มอบให้ราษฎรหมู่ 13 บ้านดอนทราย ไว้ใช้ประโยชน์และบำรุงรักษาร่วมกัน โครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก มีคันคลองส่งน้ำ ประตูน้ำ และทางระบายน้ำล้น หรือสปริงเวย์ ปัจจุบันอยู่ในสภาพรกร้าง มีต้นไม้ วัชพืชขึ้นปกคลุมเกือบทั่วบริเวณ นอกจากนี้พื้นที่อีกด้านหนึ่งติดกับห้วยทราย ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำป่าไหลมาสมทบทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเขตเทศบาล ในส่วนที่จะพิจารณาสร้างอ่างห้วยทราย เชื่อมกับอ่างห้วยขี้เปอะด้วยหรือไม่ จะต้องตรวจสอบความชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่ดิน และความเป็นไปได้ว่าจะเข้าลักษณะสำคัญเป็นตามเงื่อนไขของทางการกำหนดหรือไม่ โดยจะต้องเป็นที่สาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกัน มีเนื้อที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 20 ไร่ กักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหาที่ดิน และความชัดเจนของการขุดลอกอ่างห้วยขี้เปอะ ขุดลอกห้วยแม่ฮ่อง พื้นที่ 20 ไร่ หมู่ 5 บ้านเหล่า และหนองท่วม พื้นที่ 119 ไร่  หมู่ 3 บ้านท่านาง ให้เป็นแหล่งชุ่มน้ำ หากได้รับการพิจารณาดำเนินการจากกรมพัฒนาที่ดิน เชื่อว่าจะเป็นแหล่งน้ำแก้มลิงสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปัญหาภัยแล้งในเขตเทศบาล และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของตำบลต่อไป

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าวประชาสัมพันธ์  (งานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล)
เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.054-291520
www.lomrad.com

อรุณธวัฒน์ ภาพ/ข่าว
ณัฐสิทธิ์ เผยแพร่
------------------------------------

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view