สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,943
Page Views 2,098,319
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

มจร.ร่วมกับวัดบุญวาทย์วิหาร มอบเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลตำบลล้อมแรด

มจร.ร่วมกับวัดบุญวาทย์วิหาร มอบเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลตำบลล้อมแรด

มจร.ร่วมกับวัดบุญวาทย์วิหาร มอบเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลตำบลล้อมแรด

            เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 17 ต.ค. 54 ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด นายจีรศักดิ์ ปันลำ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) พร้อมด้วย นายนริศ อรุณศักดิ์ หัวหน้าประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงฆ์ นำคณะนิสิตคณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฯ นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่เขตเทศบาลตำบลล้อมแรด โดยมี นายจุมพร ชมพูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด นายวานิช วิเชียรนุกุล และนายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรี พร้อม ทรายใจ ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด ร่วมกันรับมอบไว้ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมโดย นายจีรศักดิ์ ปันลำ หัวหน้ากิจการนิสิต มจร.เปิดเผยว่า ตนและคณะได้รับมอบหมายจาก พระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร ให้นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปาง ได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวันตักบาตรเป็งปุ๊ด วันที่ 11-12 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และเสื้อผ้า และสิ่งของที่รับบริจาคจากผู้ใจบุญ เพื่อนำมามอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลล้อมแรด ที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้รับความเดือดร้อน และยังต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วมในปีนี้ หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุดในรอบ 80 ปี อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทำให้ดำรงชีพด้วยความความทุกข์ยาก ลำบาก 

           นายจุมพร ชมพูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า เทศบาลฯ มีความยินดี และขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันความช่วยเหลือมายังพี่น้องชาวตำบลล้อมแรด ซึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมในระหว่างวันที่ 2-7 ตุลาคม ที่ผ่านมา เกิดจากสาเหตุน้ำวังล้นตลิ่งทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชน ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 1,048 หลังคาเรือน ในพื้นที่ 13 หมู่บ้าน และยังมีสิ่งสาธารณะประโยชน์ พื้นที่การเกษตร ประมง และปศุสัตว์เสียหาย ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มบางส่วน ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรายงานขอความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการกำหนด โดยสิ่งของที่ได้รับการบริจาคเข้ามา จะได้นำไปมอบให้กับผู้ใหญ่บ้านนำแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่บ้านท่าเมล์ บ้านแพะหลวง บ้านหนองเชียงราน บ้านหนองบัว บ้านอุมลอง และบ้านดอนไชย อย่างไรก็ตามการให้สนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลล้อมแรด ยังคงให้เปิดรับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน องค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิ เพื่อบรรเทาความทุกข์อยากลำบากจากภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดขึ้น.

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าวประชาสัมพันธ์  (งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน)
เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.054-291520
www.lomrad.com

อรุณธวัฒน์ ภาพ/ข่าว
ณัฐสิทธิ์ เผยแพร่
------------------------------------

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view