สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,681
Page Views 2,099,116
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

“เนสาด” พ่นพิษ ล้อมแรด! ประสานงบจังหวัด 16.5 ล้านเศษ เร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคคืนสภาพปกติเร็วที่สุด

“เนสาด” พ่นพิษ ล้อมแรด! ประสานงบจังหวัด 16.5 ล้านเศษ เร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคคืนสภาพปกติเร็วที่สุด

“เนสาด” พ่นพิษ ล้อมแรด! ประสานงบจังหวัด 16.5 ล้านเศษ เร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคคืนสภาพปกติเร็วที่สุด

          นายจุมพร ชมพูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า ความเสียหายจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “ไห่ถ่าง” และพายุโซนร้อน “เนสาด” ที่ทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกหนาแน่น และมีฝนตกหนักกระจายไปทั่วพื้นที่ ประกอบการระบายน้ำลงของเขื่อนกิ่วลมจังหวัดลำปาง และเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อรักษาสถานความปลอดภัยของเขื่อนทั้งสองแห่ง ได้ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำวังล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาล ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือนประชาชน สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่ และทรัพย์สินทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และภัยพิบัติดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 12.00 น.ล่าสุด จังหวัดลำปางได้ออกประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ อ.เถิน แล้ว 6 ตำบล 60 หมู่บ้านประกอบด้วย ตำบลล้อมแรด หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  ตำบลเถินบุรี หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  ตำบลแม่ถอด หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ตำบลแม่มอก หมู่ 9 ตำบลแม่วะ หมู่ 4,5,6 ตำบลเวียงมอก หมู่ 2,12,14 หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ตำบลนาโป่ง และจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

          นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยอีกว่า  ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลล้อมแรด ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล และมูลนิธิ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่แล้ว พร้อมกับให้กองช่างเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล เพื่อประเมินขอรับการช่วยเหลือไปทางจังหวัด เนื่องจากจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเข้ามาดำเนินการ เพื่อเร่งซ่อมแซม ฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด โดยขณะนี้ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว 19 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,567,400 บาท (สิบหกล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

 1.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธินสายเก่า ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 730 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,110 ตารางเมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,024,000 บาท , 

 2. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตั้งแต่ถนนพหลโยธินสายเก่า ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 950,800 บาท ,

3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไหล่ถนน คสล. เลียบแม่น้ำวัง บ้านท่านาง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 200 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 180,000 บาท

 4. โครงการซ่อมแซมคันดินเลียบแม่น้ำวัง บ้านเวียง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูง 5.00 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,937.50 ลูกบาศก์เมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 315,900 บาท

 5. โครงการซ่อมแซมลูกรังไหล่ถนน คสล. เลียบแม่น้ำวัง บ้านท่านาง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 2.00 – 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 2 – 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 498 ลูกบาศก์เมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 136,400 บาท

 6. โครงการซ่อมแซมคันดินเลียบแม่น้ำวัง บ้านเหล่า หมู่ที่ 5 ตั้งแต่สวนสาธารณะบ้านเหล่าไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 7.00 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 12,566 ลูกบาศก์เมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 982,000 บาท

 7. โครงการซ่อมแซมคันดินเลียบแม่น้ำวัง บ้านเหล่า หมู่ที่ 5 ตั้งแต่พนังกันตลิ่งเดิมบ้านล้อมแรดไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูง 7.00 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 21,705 ลูกบาศก์เมตร

ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,702,000 บาท

 8. โครงการซ่อมแซมคันดินเลียบแม่น้ำวัง บ้านท่านาง หมู่ที่ 9 ตั้งแต่ทางแยกเข้าบ้านท่าเมล์ไปทางทิศใต้ ขนาด 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูง 7.00 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 6,283 ลูกบาศก์เมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 491,000 บาท

 9. โครงการซ่อมแซมคันดินเลียบแม่น้ำวัง บ้านท่าเมล์ หมู่ที่ 9 ตั้งแต่ศูนย์ อสม. บ้านท่าเมล์ไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร สูง 7.00 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 18,849 ลูกบาศก์เมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,473,000 บาท

 10. โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ 11 บริเวณถนนแอสฟัลท์

ติกคอนกรีตเดิมรอบหนองท่วม (หนองใต้) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา 600 ตารางเมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 240,500 บาท

 11. โครงการซ่อมแซมคันดินเลียบแม่น้ำวัง บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตั้งแต่ต้นขะจาวไปทางทิศเหนือ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 5.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,422 ลูกบาศก์เมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 192,900 บาท

12. โครงการซ่อมแซมคันดินเลียบแม่น้ำวัง บ้านอุมลอง หมู่ที่ 1 บริเวณท่าสูบน้ำไฟฟ้าบ้านอุมลอง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูง 5.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,211 ลูกบาศก์เมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 96,000 บาท

 13. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่านาง หมู่ที่ 3 ถนนตรงข้ามสวนสาธารณะเมืองเถิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 346,000 บาท

 14. โครงการซ่อมแซมแซมถนนลูกรังเลียบแม่น้ำวัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตั้งแต่สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาไปทางทิศเหนือถึงห้วยแม่คำปาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร สูง 5.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27,342 ลูกบาศก์เมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,897,000 บาท

 15. โครงการซ่อมแซมคันดินเลียบแม่น้ำวัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 บริเวณตั้งแต่พนังกันตลิ่งเดิมของกรมเจ้าท่าไปทางทิศใต้ถึงสะพานล้อมแรด  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร สูง 5.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 21,438 ลูกบาศก์เมตร  ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,994,900 บาท

 16. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบแม่น้ำวัง บ้านล้อมแรด หมู่ที่ 4 ตั้งแต่พนังกันตลิ่งเดิมไปทางทิศใต้ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,440 เมตร สูง 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 9,180 ลูกบาศก์เมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 918,000 บาท

 17. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบลำห้วยแม่คำปาด บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 400 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 240,000 บาท

 18.โครงการซ่อมแซมคันดินเลียบแม่น้ำวัง บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 เหนือสะพานสุริยงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร สูง 5.00 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 16,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,306,000 บาท และ

 19. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด หมู่ที่ 3,4,5,6,9,10,11 จำนวน 200 เที่ยว งบประมาณ 81,000 บาท

           นอกจากนี้เทศบาลตำบลล้อมแรด ยังมีงานซ่อมแซมถนนคันดินบางจุด ที่ได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำพัดทำให้ ผิวการจราจรขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ใช้การไม่ได้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยขณะนี้ได้นำลูกรังเข้าไปถม กลบเกลี่ยดิน บดอัดแน่น เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว.

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าวประชาสัมพันธ์  (งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน)
เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.054-291520
www.lomrad.com

อรุณธวัฒน์ ภาพ/ข่าว
ณัฐสิทธิ์ เผยแพร่
------------------------------------

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view