สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,544
Page Views 2,098,979
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลล้อมแรดขอความร่วมมือสำรวจความเสียหายเหตุอุทกภัย

เทศบาลตำบลล้อมแรดขอความร่วมมือสำรวจความเสียหายเหตุอุทกภัย

เทศบาลตำบลล้อมแรดขอความร่วมมือสำรวจความเสียหายเหตุอุทกภัย

            นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับแจ้งจาก นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภอเถิน ให้เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เร่งสำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย หลังจากที่ได้เกิดฝนตกหนัก และเกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน ที่พักอาศัย และทรัพย์สิน ของราษฎรได้รับความเสียหายจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการเกือบทุกพื้นที่กำลังดำเนินการช่วยเหลือ และสำรวจความเสียหายเบื้องต้น

             นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลล้อมแรด ขอให้เร่งสำรวจความเสียหายของราษฎรในพื้นที่หมู่บ้าน 14 แห่งในเขตเทศบาล ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามความเป็นจริง โดยให้รายงานตามแบบ ท.1 และให้รวบรวมข้อมูลสรุปส่งให้เทศบาลตำบลล้อมแรด ภายในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ เพื่อจะได้รายงานให้ทางอำเภอ และจังหวัดดำเนินการในส่วนทีเกี่ยวข้องต่อไป

            สำหรับความเสียหายที่เกี่ยวเกิดขึ้นในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนนแอสฟัลซ์ติกคอนกรีต ถนนลูกรัง พนังคันดิน สวนสาธารณะ ขณะนี้กองช่างเทศบาลตำบลล้อมแรดได้สำรวจ ออกแบบ และประมาณการ เพื่อเร่งรัดฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพปกติโดยเร็วที่สุด จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 11.6 ล้านบาท จัดส่งให้ทางหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือแล้วอย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลล้อมแรด ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมดังกล่าว ให้แจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมทั้งให้ผู้นำหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ก่อนรายงานให้เทศบาลทราบต่อไป.

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าวประชาสัมพันธ์  (งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน)
เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.054-291520
www.lomrad.com

อรุณธวัฒน์ ภาพ/ข่าว
ณัฐสิทธิ์ เผยแพร่
------------------------------------

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view