สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,682
Page Views 2,099,117
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

มอบหมายงานอย่างไร จึงจะไม่ผิด

มอบหมายงานอย่างไร จึงจะไม่ผิด

บทความกฎหมายประจำวันที่ 8 เมษายน 2552

 

โดย นายสุรเขต  อินจับ  นิติกร 5

รักษาการหัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลล้อมแรด

                                 

ซุนวู เคยกล่าวในตำราพิชัยสงคราม (Sun Tzu: Art Of War) ว่า

"รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ใยต้องกลัวพ่าย
รู้แต่เรา ไม่รู้เขา รบทุกครั้ง ใช่จะชนะทุกครั้ง
ไม่รู้เขา ไม่รู้เรา กรำศึกทุกครั้ง พ่ายทุกครา

คำกล่าวในตำราพิชัยสงครามของซุนวู ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาบทความที่จะกล่าวในวันนี้นะขอรับ โปรดอย่าเข้าใจผิด  เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชานะขอรับ

เรื่องราวมีอยู่ว่านาง สดศรี มณีเด้ง (นามสมมติ) ซึ่งดำรงตำแหน่งพยาบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่า เดิมผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยส่งเสริมสุขภาพ แต่ต่อมาผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบริการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากเดิม ทั้งที่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ทำงานน้อยลง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการมอบหมายงานดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้งตนให้ต้องทำงานหนักขึ้น เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีไปถึงศาลปกครองสูงสุด ศาลวินิจฉัยว่า โดยฐานะของผู้บังคับบัญชาย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการมอบหมายงานเพิ่มเติมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ หากงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติเป็นงานที่ตรงตามสายงานและเป็นการปฏิบัติงานในเวลาราชการ  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีมาช่วยจ่ายยาในหน่วยบริการรักษาพยาบาลซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานที่ตรงกับตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งพยาบาล และเป็นการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในเวลาราชการ ดังนั้น การมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานเพิ่มเติมดังกล่าว แม้จะทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ย่อมเป็นงานมอบหมายหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.6/2550)

จะเห็นได้ว่า ศาลปกครองสูงสุดวางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติอยู่ 2 ประการ คือ

1. งานที่มอบหมายต้องเป็นงานที่ตรงตามสายงาน

2. งานที่มอบหมายต้องเป็นการปฏิบัติงานในเวลาราชการ

มีเสียงตะโกนมาจากผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนผู้อารมณ์ดีบอกให้นายนิติกร รีบไปประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินการประกวดก่อเจดีย์ทรายในวันสงกรานต์แล้ว นายนิติกรจีงต้องขอตัวก่อน สัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่ สวัสดีครับ.

***************************************************************

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view